رضا حقیقی

رضا حقیقی

مدرس برنامه های صدا و سیما
مدرس سمپاد
مبتکر کلاس های آنلاین تما م ویدیویی عربی برای اولین بار در کشور
مدرس اپلیکیشن سنجش همراه سازمان سنجش

اینجا صفحه رسمی رضا حقیقی

مدرس عربی و دینی  کنکور است .