مرتب سازی بر اساس :

تشخیص فاعل بدون معنی با استاد حقیقی بخش 1

تشخیص فاعل بدون معنی با استاد حقیقی بخش 1

تشخیص فاعل بدون معنی بخش 1 با رضا حقیقی

در این ویدیو شما شاهد حل تست های عربی بدون نیاز به معنی کردن هستید

. برای اولین بار در کشور

توسط استاد حقیقی مدرس اپلیکیشن سنجش همراه

چند دقیقه فرصت بذار ببین 

از هر کتبی که دوست داری تست بزن 

کنکوری 97 قطعا ...

حل تست های  تشکیل کنکورتجربی96

حل تست های تشکیل کنکورتجربی96

حل بسیار متفاوت تست های تشکیل کنکور96 

بدون نیاز به معنی کردن  

با استاد حقیقی  مبتکر کلاس آنلاین تمام ویدیویی عربی برای اولین بار در کشور

باور کردنی نیست ؟

برای کنکور و آیندت ارزش قائل شو 

10 دقیقه  وقت بذار فیلم رو  ببین تا ...

لیست محصولات عربی کنکور با استاد حقیقی

لیست محصولات عربی کنکور با استاد حقیقی

لیست قیمت ها  و سرفصل های دی وی دی های عربی استاد حقیقی

عربی پایه شامل:

ثلاثی مجرد و مزید 

جامد و مشتق 

معرب و مبنی 

مذکر ومونث

معرفه و نکره 

قیمت :0⃣4⃣ هزار تومان 

قواعد سال دوم  شامل:

وصف و اضافه 

انواع اعراب ...

فیلم آموزشی مبحث تمییز بخش 2

فیلم آموزشی مبحث تمییز بخش 2

برای عربی کنکورت وقت بذار 

یه فیلم کوتاه آموزشی ببین 

تمام باورهای غلطتو بشوره ببره 

عربی بدون معنا کردن برای اولین بار در کشور

با استاد حقیقی  مبتکر کلاس آنلاین تمام ویدیویی عربی برای اولین بار در کشور

باور کردنی نیست ؟

برای کنکور و ...

عربی کنکور با رضا حقیقی  مبحث تمییز بخش 1

عربی کنکور با رضا حقیقی مبحث تمییز بخش 1

برای عربی کنکورت وقت بذار 

یه فیلم کوتاه آموزشی ببین 

تمام باورهای غلطتو بشوره ببره 

عربی بدون معنا کردن برای اولین بار در کشور توسط استاد حقیقی

برای آیندت ارزش قائل شو 

10 دقیقه وقت بذار این فیلم اموزشی رو ببین

عربی کنکور یه پازله فقط ...